Bohema – co to takiego? Tym mianem określano środowisko, charakteryzujące się niekonwencjonalnym sposobem życia i awangardowym podejściem do sztuki.

Innymi słowy – lubili łamać ogólnie przyjęte normy społeczne, które uważali za bezsensowne. Gardzili materializmem i życiem na pokaz. Ich definicja szczęścia różniła się od tej, którą wyznawał współczesny im świat.